Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Informació, tramitació i atenció al ciutadà

Objectiu:
- Assolir els coneixements teòrics i pràctics i les eines i habilitats d'atenció al públic per desenvolupar les tasques d'informació i tramitació a les Oficines d'Atenció Ciutadana
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 60
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Presentació de la Direcció d'Atenció Ciutadana
- Sistema de qualitat ISO 9001
- L'atenció presencial
- Introducció a Les aplicacions de gestió i de personal
- base de dades de Tràmits i procediments (ITACA)
- Base de dades d'agenda i equipaments (ASIA)
- Registre Municipal
- Padró Municipal
- procediments i tramitacions específiques