Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Informes de resultats de programa

Objectiu:
Obtenir coneixements sobre els continguts, estructura i processos associats a la nova eina pressupostària "Informe de Resultats de Programa" de cara a la liquidació del pressupost 2014.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 50
Durada (hores edició): 3
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- Pressupost executiu: sistema, cicle i eines

- Els Informes de resultats de programa: concepte, estructura, contingut
i gestió

- Proves pràctiques de La sessió