Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Innovació i creativitat per a equips de treball

Objectiu:
 • Aprendre les claus per a generar idees en equip per aportar singularitat i valor afegit en productes, serveis o processos.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 12
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
17.05.2013
24.05.2013
Horari:
De 09.00 a 15.00 h
Lloc:
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Conèixer i practicar amb les tècniques creatives bàsiques.
 • Redescobrir la creativitat amagada.
 •  Aplicar tècniques creatives per la innovació i la motivació dels equips de treball.
Continguts:
 • Definició de creativitat.
 • Fonaments biològics de la creativitat.
 • Les barreres a la creativitat.
 • Tècniques creatives bàsiques: preguntes, braimstorming, alternatives. relacions forçades/associacions, analogies i metàfores, revisió de suposits, els 6 barrets per pensar de De Bono, inversió, l`estratègia Disney de la PNL, la tècnica dels escenaris de futur, les visualitzacions i les imatges mentals.
 • Exercicis d`entrenament de les tècniques creatives.
 • Anàlisi de les motivacions dels equips de treball.
 • Aplicació de les tècniques creatives a la innovació i creativitat dels equips de treball.
 • Aplicació específica de les estratègies creatives als equips de treball de l`alumnat.
Professorat:
Manel Güell
Coordinació:
Alfons Ortega