Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Innovació i creativitat per a equips de treball

Objectiu:
Desenvolupar la nostra capacitat creativa i dels equips de treball a partir de les tècniques de generació, avaluació i selecció d'idees innovadores.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 12
Calendari: 4t trimestre
Continguts:

- Definició de creativitat
- Fonaments biològics de La creativitat
- Les barreres a La creativitat
- Tècniques creatives bàsiques: preguntes, pluja d'idees, alternatives,
relacions forçades/associacions, analogies i metàfores, revisió de
supòsits, els 6 barrets per pensar (de De Bono), inversió,
l'estratègia Disney de la PNL, la tècnica dels escenaris de futur, les
visualitzacions i les imatges mentals
- Exercicis d'entrenament de les tècniques creatives
- Anàlisi de Les motivacions dels equips de treball
- Aplicació de Les Tècniques creatives a La innovació i La creativitat
dels equips de treball
- Aplicació específica de Les estratègies creatives als equips de
treball de les persones participants