Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Innovant en formació. De les tecnologies de la informació i la comunicació a les de l'empoderament

Objectiu:
Conèixer els principals recursos per la gestió dels entorns personal d'aprenentatge i les xarxes socials corporatives
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 9
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- Com Internet ha canviat la nostra manera d'informar-nos i aprendre.
L'empoderament de l'aprenent
- Evolució de les tecnologies de l'aprenentatge
- noves Funcions dels departament de formació: de La gestió de cursos a
la "curació" de continguts i la gestió de les converses
- Dels plans de formació als entorns personals d'aprenentage (EPA/PLE)
- de La Intranet estàtica a Les xarxes socials corporatives
- L'aprenent com a centre del procés d'aprenentatge
- Aprenentatge formal, informal, no formal
- Blended learnings i flipped Clasroom
- Coneixement explícit i tàcit. Metodologies per a la transmissi´`o del
coneixement tàcit: storytelling, brainswarming, treball col·laboratiu,
crowdlearning
- De l'elearning al webinari o la telepresència: MOOC (cursos oberts
massius online), comunitats de pràctica, d'interès i d'aprenentatge
- recursos per a La gestió de Comunitats corporatives