Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Inspecció de locals de concurrència pública

Objectiu:
 • Aprofundir en els aspectes fonamentals de l`instrucció 7/2011 en la realització d`una inspecció en establiments i activitats recreatives.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport de cossos especials
Sector:
Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 12
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
19.06.2013
20.06.2013
Horari:
de 15 a 21 hores
Lloc:
AFEDAP
Objectius específics:
 • Conèixer la instrucció 7/2011 des d’una vessant operativa.
 • Aprofundir en els aspectes fonamentals en la realització d`una inspecció en establiments i activitats recreatives.
 •  Conèixer la tasca transversal de l`Ajuntament en aquest tema.
Continguts:
 • Llei 11/2009 i el seu reglament .
 • Ordenances associades.
 •  Instrucció 7/2011.
 • Consideracions vers la inspecció d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives.
 • Aspectes d’interès a inspeccionar d’una activitat.
 • Confecció d’actes d’inspecció.
 • Adopció de mesures provisionals.
 • Actuació de serveis tècnics.
Coordinació:
Farners Cantalozella