Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Instal·lacions en edificis

Objectiu:
Conèixer la normativa actual per al manteniment, el control tècnic, documental i de seguretat dels equips ubicats en equipaments municipals (climatització, electricitat, estacions transformadores, ascensors).
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 17
Durada (hores edició): 16
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Instal·lacions de climatització
- Electricitat i Sistemes de construcció
- Normes aplicables pel Control tècnic i documental i seguiment a
realitzar
- Creació de fitxes de Control per informar de Les actuacions
periòdiques de les instal·lacions