Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Intel·ligència competitiva Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Objectiu:
  • Conèixer un mètode sistemàtic de planificació, recuperació, anàlisi, arxiu i distribució de la informació sobre l'entorn extern orientat a la millora de la competitivitat de les empreses i organitzacions ".
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Dte. Ciutat Vella | Dte. Eixample | Dte. Sarrià-Sant Gervasi | Dte. Gràcia | Dte. Horta-Guinardó | Dte. Nou Barris | Dte. Sant Andreu | Dte. Sant Martí
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Serveis Socials
Direcció:
Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Seminari
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 40
Durada (hores edició): 30
Calendari: 1r trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
15.01.2014
21.01.2014
28.01.2014
04.02.2014
11.02.2014
18.02.2014
Horari:
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
C/ València, 344, entresòl
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Conèixer com emprar la prospectiva segons el plantejament de Globalisys
  • Conèixer com aprofitar l'anàlisi de tèndencies per emmarcar estratègicament l'objecte d'anàlisi
  • Conèixer com utilitzar la intel·ligència per anticipar les accions d'altres actors
Continguts:
  • Prospectiva I

Introducció a la prospectiva: conceptes bàsics i contextualització

Mètodes: estructurals

  • Anàlisi de tendències I

Conceptes fonamentals: estratègia, tendència, inspiració, metatendència

Mapa de conceptes associats a l'escenari inicial

Eines de cerca de casos en internet: buscadors, xarxes socials...

  • Intel·ligència competitivaI

La funció intel·ligència a l'empresa

  • Prospectiva II

Mètodes normatius

Construcció d'escenaris

  • Anàlisi de tendències II

Metetedències i escenaris

Innovació i tendències

  • Intel·ligència competitiva II

Disseny i gestió de sistemes d'inteligència

Intel·ligència competitiva i cultura empresarial

 

 

Acreditació:
Assistència
Professorat:
Jordi Serra. Josep Lluís Sánchez. Ramon Maspons (Globalisys)
Coordinació:
Marta Sànchez. QVIE