Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Interculturalitat, una resposta als rumors i esteriotips

Objectiu:
  • Cercar estratègies i eines per abordar situacions que generen rumors
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Semipresencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 16
Calendari: 3r trimestre

Edició 1

Dates:
26.09.2013
03.10.2013
10.10.2013
17.10.2013
Horari:
De 10.00 a 14.00 h
Lloc:
AFEDAP

Edició 2

Dates:

Horari:
Lloc:
Objectius específics:
  • Reflexionar sobre els conceptes de cultura i diversitat
  • Analitzar els processos de creació i potenciació d'estereotips, rumors i prejudicis
  • Oferir eines per al treball, la gestió i el tractament dels estereotips i rumors
  • Adquirir de forma vivencial habilitats antirumors pràctiques per aplicar-les en el diàleg cara a cara.
  • Reflexionar sobre els diferents medis comunicatius i el tractament que fan de la diversitat.
  • Oferir eines i arguments per gestionar i combatre els rumors que ens trobem en la nostra tasca com a treballadors de l’administració pública
Continguts:

 

 

Observacions:

 

 

 

Professorat:
Lola López. Adrián Crescini i Meritxell Martínez i la Xina Teatre
Coordinació:
Alfons Ortega