Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Intervenció amb infants i adolescents i amb les mares en situacions de violència masclista Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Objectiu:
  • Formar els i les professionals dels centres de serveis socials per implementar el model definit d’intervenció amb infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista des dels serveis socials públics de la ciutat de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Serveis Socials
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 27
Durada (hores edició): 25
Calendari: 4t trimestre
Formació

Edició 1

Dates:
02.10.2014
09.10.2014
16.10.2014
20.10.2014
30.10.2014
Horari:
De 09.00 a 14.00 hores
Lloc:
Espai 1, carrer València 344, entresòl
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
06.11.2014
13.11.2014
17.11.2014
27.11.2014
04.12.2014
Horari:
De 09.00 a 14.00 hores
Lloc:
Espai 1
C/ València, 344, entresòl
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Aportar elements de comprensió sobre el fenomen de la violència masclista i del seu impacte en les dones, com a dones i com a mares, en la infància i l’adolescència, i en les dinàmiques familiars.
  •  Aportar l’enfocament teòric, els elements i les eines metodològiques que són clau en les diferents fases de la intervenció: exploració, valoració, orientació i tractament.
  •  Abordar els tres tipus d’intervenció grupal que s’han demostrat útils en la intervenció des dels serveis socials en situacions de violència masclista.
Continguts:
  • Mites i estereotips que dificulten la detecció i la intervenció en situacions de violència masclista.
  •  La detecció de situacions de violència masclista.
  •  El procés de recuperació de les dones que viuen violència de parella: descripció de les fases de recuperació.
  • L’exploració, valoració i orientació inicials:

Vies d’accés dels casos en un CSS.

Posicionament del CSS i estratègies d’abordatge.

Què cal explorar i a través de qui.

Què cal tenir en compte en la fase d’exploració, valoració i orientació inicials en situacions de violència masclista que impliquen infants i/o adolescents.

  • La intervenció individualitzada de tractament en situacions de violència masclista.
  •  La intervenció grupal amb infants i adolescents en situacions de violència masclista: 

Experiències en marxa: CSS, EAD i SAN.

Aspectes metodològics a destacar.   

Observacions:

Participants:

CSS Baix Guinardó, CSS Maternitat i CSS Nova Esquerra

Professorat:
Letizia di Bartolomeo, Pedagoga i Consultora de Formació
Carme Montserrat Boada, Coordinadora d'Estudis d'Educació Social de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona
Neus Roca Cortés, Professora titular de Psicologia Social i investigadora de l’UB
Margarida Saiz Lloret, Tècnica Direcció del Programa de Dona de l’AQVE
Laura Córdoba del Águila, Educadora Social del CSS de Guineueta-Verdum-Prosperitat
Júlia Oroval Ferrando, Psicòloga de l’Equip d’Atenció a les Dones (EAD)
Coordinació:
Cristina Yuste