Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Intervenció amb infants i adolescents i amb les mares en situacions de violència masclista

Objectiu:
Formar els i les professionals dels centres de serveis socials per implementar el model definit d’intervenció amb infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista des dels serveis socials públics de la ciutat de Barcelona.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 25
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre
Continguts:
- Mites i estereotips que dificulten La Detecció i La intervenció en
situacions de violència masclista.
- El procés de recuperació de les dones que viuen violència de parella:
descripció de les fases de recuperació.
- La Detecció de situacions de Violència masclista.
- L’exploració, valoració i orientació inicials:
- Què cal explorar i a través de qui.
- Què cal tenir en compte en la fase d’exploració, valoració i
orientació inicials en situacions de violència masclista que impliquen
infants i/o adolescents.
- valoració de l’existència de desemparament en situacions de Violència
masclista.
- Articulació i treball en Xarxa amb el servei social que proporcionarà
una atenció de tractament per la violència masclista viscuda (CSS o
SARA)

OBSERVACIONS:
ACCIÓ ADREÇADA ALS EAIAS ZONA 1.
ES REALITZARA LA DARRERA SETMANA DE SETEMBRE I TOT OCTUBRE.