Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Introducció a la informació economicofinancera

Objectiu:
Conèixer les tècniques bàsiques per participar en la gestió i l'anàlisi de la situació economicofinancera d'una entitat i contribuir a un control de gestió que permeti la presa de decisions.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 17
Durada (hores edició): 5
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Comptabilitat general financera
- Anàlisi de balanços
- Introducció al càlcul financer
- gestió financera
- gestió de caixa
- Control pressupostari
- Introducció a l'auditoria