Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Introducció a les habilitats bàsiques de lideratge

Objectiu:
El curs té un doble objectiu: D'una banda, que les alumnes coneguin quines competències calen per ser directores d'una Escola Bressol i, d'una altra banda, que descobreixin quines són les seves competències de lideratge.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 10
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Treballar l'autoconeixement de les pròpies competències a partir
d'activitats i petites experiències en grup, acompanyades d'una reflexió
- Aquesta estructura es complementa amb el coaprenentatge i l'intercanvi
d'opinions i experiències