Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Introducció de paràmetres ambientals a l 'edificació. Energia i edificació

Objectiu:
- Adquirir un bon coneixement dels materials que composen l'edifici i del seu comporetament tèrmic - Ser capaç d'avaluar les solucions més idònies per millorar els paràmetres de confort tot reduint el consum d'energia i fent l'edifici més sostenible. -
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 3
Durada (hores edició): 16
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- Edificació i sostenibilitat
- context normatiu
- Propietats físiques dels materials de construcció
- energía, edifici i confort
- Comportament energètic dels edificis: Sistemes passius
- Comportament energètic dels edificis: Sistemes actius
- Gestió energètica de l'edifici i hàbits d'ús
- Diagnosi del Comportament energètic dels edificis
- Cas pràctic