Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Jornades de pràctica de mesura del soroll

Objectiu:
  • Practicar en la realització de mesures sonomètriques complexes en entorns reals.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Direcció:
Direcció Llicències i Espai Públic
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 3
Durada (hores edició): 5
Calendari: 4t trimestre