Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Justificació de subvencions directes

Objectiu:
 • Millorar la comprensió i la interpretació del projecte subvencionat, mitjançant el coneixement del cicle de projecte.
Adreçat a:
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 4
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
17.06.2013
21.06.2013
Horari:
De 09.30 a 11.30 h
Lloc:
Sala de reunions 9ª planta
Paseig de Sant Joan, 75
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
18.06.2013
25.06.2013
Horari:
De 09.30 a 11.30 h
Lloc:
Sala de reunions 6ª planta
Carrer València, 344
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Apropiació de conceptes com coherència, pertinença, eficàcia, eficiència, impacte i sostenibilitat.
 • Facilitar la valoració dels projectes, la posterior redacció dels requeriments i informes de revisió assegurant una correcta revisió i tancament administratiu dels mateixos.
Continguts:
 • Cicle de projecte
 • la coherència i pertinença de les activitats amb els opbjectius del projecte
 • La eficàcia i la eficiència dels recursos emprats.
 • La sostenibilitat de l'acció
 • Els documents de referència per valorar el projecte
 • El informa tècnic i econòmic com a unitat
 • Coherència i pertinença de la despesa amb objectius assolits i activitats realitzades
 • Com interpretar el informe econòmic. Pressupost i despesa real, llistats de factures, desviacions, auditories
 • Exercici pràctic: revisió de un projecte petit i un projecte gran (conveni)
 • Èxit o fracàs d'un projecte, criteris de valoració
 • Informe de revisió i tancament. Estàndard ¿Cal ampliar informació?
Professorat:
Laura Mendoza Díaz
Coordinació:
Jordi Ribas. Direcció de Recursos i Serveis Generals