Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

La comunicació en situacions complexes i la negociació

Objectiu:
  • Desenvolupar competències comunicatives i estratègies de comunicació i negociació.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 5
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 25
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre

Edició 1

Dates:
11.04.2013
18.04.2013
25.04.2013
09.05.2013
30.05.2013
Horari:
de 09.30 a 14.30 h
Lloc:
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
29.05.2013
03.06.2013
05.06.2013
12.06.2013
19.06.2013
Horari:
de 9.30 a 14.30 h
Lloc:
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Desenvolupar competències comunicatives per a la gestió de situacions complexes.
  • Incorporar tècniques i estratègies adaptades al tipus de negociació i a l`estil de l`altre persona negociadora.
Continguts:
  • Les situacions complexes: causes.
  • Estratègies de resolució de situacions complexes.
  • Quan cal negociar una situació complexa?
  • Els estils i els enfocaments en la negociació.
  • Les etapes en la negociació.
  • Les tàctiques d'influència basades en els bons principis relacionals.
Professorat:
Margarita Martí Ripoll
Coordinació:
Mercè Gomis