Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

La comunicació en situacions complexes i la negociació

Objectiu:
Desenvolupar la capacitat d'afrontar situacions complexes a partir de la millora d'habilitats per conduir una dinàmica negociadora.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 25
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre
Continguts:
- Conceptes
Les situacions complexes: causes
Estratègies de resolució de situacions complexes
Quan cal negociar una situació complexa?
La negociació: què és i què no és? Quan sí i quan no?
El clima en la negociació
Tipus de negociació

- Els estils i Els enfocaments en La negociació

- Les etapes en La negociació

- Les tàctiques d'influència basades en els bons principis relacionals