Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

La contractació com a forma d'afavorir determinades polítiques públiques

Objectiu:
  • Conèixer les directrius de la Unió Europea en relació a la utilització de la contractació pública com a forma d'afavorir determinades polítiques mediambientals, socials i d'ajuda a les petites i mitjanes empreses entre d'altres, i la seva aplicació a la contractació de l'Ajuntament de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 13
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
21.11.2013
27.11.2013
02.12.2013
Horari:
Dia 21.11.2013 de 11.00 a 14.00 h
La resta de dies de 09.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar 1, 1a planta
Aj. Barcelona
Continguts:
  • Presentació i mesures de foment de la participació de les pimes en la contractació pública
  • Mesures de contractació responsable en l'àmbit social
  • Mesures de contractació responsable en l'àmbit mediambiental
  • La prevenció dels riscos laborals en els contractes públics
  • Implicacions laborals en la contractació administrativa
  • Afectació de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal en la contractació administrativa

 

Professorat:
Anna Ciutat. Santiago Lesmes. Mar Canosa. Paz Yzaguirre. Mar Campanero. Enric Garcia
Coordinació:
Alfons Ortega