Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Igualtat i la no-discriminació des de l`Ajuntament de Barcelona

Objectiu:
  • Adquirir coneixements i habilitats per al tractament de la diversitat sexual i els drets civils de les persones
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Serveis Socials
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 3
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 2
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
30.04.2013
Horari:
De 09.30 a 11.00 h
Lloc:
Espai 1
C/ València, 344
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
14.05.2013
Horari:
De 09.30 a 11.00 h
Lloc:
Espai 1
C/ València, 344
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
28.05.2013
Horari:
De 09.30 a 11.00 h
Lloc:
Espai 1
C/ València, 344
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Adquirir coneixements sobre la diversitat sexual i els drets civils de les persones gais, lesbianes, transexuals i bisexuals per tal que l`organització pugui donar resposta a les seves necessitats i demandes
Continguts:
  • Els Drets Humans i l'Oficina de la no-discriminació
  • Percepció interpersonal (prejudicis, estereotips i discriminacions).
  • Col·lectius mé susceptibles de patir discriminació
  • Definició de situacions de conflicte i el seu abordatge.
  • Gestió alternativa de conflictes.
Professorat:
Lupe Pulido, Jose Luis Santiago. Oficina de la no-discriminació
Coordinació:
Cristina Yuste