Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

La intel·ligència emocional a les organitzacions Recursos Humans i Organització

Objectiu:
 • Conèixer tècniques i recursos per gestionar positiva i ecològicament les nostres emocions.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 21
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
03.06.2014
10.06.2014
17.06.2014
15.07.2014
Horari:
De 09:00 a 14:20 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
08.10.2014
15.10.2014
22.10.2014
12.11.2014
Horari:
De 09:00 a 14:20 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Conèixer el cervell tripartit i la central d'alarma.
 • Identificar els punts forts personals i aspectes a millorar.
 • Identificar les posicions bàsiques en les nostres interrelacions.
 • Definir el Pla de millora de les pròpies competències emocionals.
Continguts:
 • El concepte d'assertivitat.
 • El cervell tripartit i central d'alarma.
 • Autenticitat personal: punts forts i aspectes a millorar.
 • Els rols psicològics en les interrelacions i necessitats socio-afectives.
 • Els fonaments de la comunicació assertiva: fermesa, empatia, escolta activa i crítica constructiva.
 • La responsabilitat emocional: aprendre tècniques per l'autoregulació emocional.
 • Treballar en sinergia: binomi guanyar - guanyar.
 • Elaboració del pla de millora.
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Teresa Puyol
Desenvolupament Humà