Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

La intervenció en situacions de violència masclista des del rol professional del psicòleg o psicòloga en el context dels serveis socials

Objectiu:
 • Abordar l’articulació entre el dispositiu polivalent dels CSS i el dispositiu d’atenció específica en situacions de violència masclista tot analitzant punts forts i febles de l’articulació des de la realitat quotidiana dels serveis
 • Reflexionar sobre l’aportació del i de la professional de la psicologia en la intervenció grupal en situacions de violència masclista
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Serveis Socials
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 28
Durada (hores edició): 29
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
04.11.2013
15.11.2013
22.11.2013
29.11.2013
13.12.2013
Horari:
De 09.00 a 15.00 h
El 13 de desembre de 09.00 a 14.00 h
Lloc:
Equip d'Atenció a les Dones
C/ Marie Curie, 16, sala verda
Aj. BarcelonaAFEDAP
Objectius específics:
 • Reflexionar sobre el que la perspectiva de gènere permet veure en situacions de violència masclista i el que aporta en la intervenció
 • Analitzar l’atenció psicosocial en situacions de violència masclista en cada fase de l’itinerari d’atenció d’un centre de serveis socials
 • Analitzar i reflexionar sobre l’atenció psicosocial en l’atenció individualitzada en situacions de violència masclista

 

Continguts:
 • Perspectiva de gènere: en què consisteix i com afecta en situacions de violència masclista
 • Intervenció del o de la professional de la psicologia en casos de violència masclista al llarg de l’itinerari d’atenció d’un centre de serveis socials
 • El dispositiu públic d'atenció en situacions de violència masclista
 • Presentació dels resultats de la recerca aplicada portada a terme sobre El Procés de recuperació de la dona que viu violència de parella: descripció i instrumentació
 • La intervenció individualitzada amb la dona que viu violència masclista
 • La intervenció grupal en situacions de violència masclista
Observacions:

Es tracta d’un seminari adreçat a un col·lectiu professional amb persones experimentades en l’exercici professional com a psicòlegs i psicòlogues. Per aquest motiu la metodologia a utilitzar vol ser molt dinàmica i participativa sense excloure espais d’exposició per part de les persones ponents.

Professorat:
Leonor M. Cantera Espinosa, professora de Psicologia Social de l'UAB
Barbara Roig i Margarida Saiz, Tècniques de la Direcció del Programa de Dona Raquel Sabrafren, psicòloga i supervisora d'equips de serveis socials
Neus Roca, professora de Psicologia Social de l'UB
Coordinació:
Cristina Yuste