Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

La vulnerabilitat dels EAIA: Prevenció de les agressions

Objectiu:
- Establir estratègies d’equip preventives. - Aplicar criteris de millora del funcionament dels equips de treball. - Evitar o disminuir els riscos derivats de situacions de conflicte amb l’usuari com a mesura de prevenció. - Revisar el propi estil de
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 33
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- consciència de La vulnerabilitat i del risc.
- gestió de mi mateix i de Les meves emocions.
- Cohesió interna. Comunicació interna i treball en equip.

OBSERVACIONS:
ACCIÓ ADREÇADA ALS EAIAS ZONA 4