Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

LA VULNERABILITAT DELS EAIA. PREVENCIÓ DE LES AGRESSIONS (edició 2: sessió individual)

Objectiu:
1. Establir estratègies d’equip preventives. 2. Aplicar criteris de millora del funcionament dels equips de treball. 3. Evitar o disminuir els riscos derivats de situacions de conflicte amb l’usuari com a mesura de prevenció. 4. Revisar el propi estil d
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 3
Calendari: 1r trimestre
Continguts:

CONSCIÈNCIA DE LA VULNERABILITAT I DEL RISC.
„ GESTIÓ DE MI MATEIX I DE LES MEVES EMOCIONS.
„ COHESIÓ INTERNA. COMUNICACIÓ INTERNA I TREBALL EN EQUIP.