Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

L`àrea infantil a la biblioteca pública

Objectiu:
 • Reflexionar sobre les característiques que ha de tenir l`àrea infantil de la biblioteca pública.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament
Organisme públic / Consorci:
Consorci de Biblioteques de Barcelona
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 16
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
04.06.2013
06.06.2013
11.06.2013
13.06.2013
Horari:
De 09.30 a 13.30 h
Lloc:
Biblioteca Ignàsi Iglésias - Can Fabra
AFEDAP
Objectius específics:
 • Conèixer les característiques i les necessitats dels usuaris de les àrees infantils.
 • Conèixer el fons documental destinat a usuaris de 0 a 5 i de 5 a 12 anys de què disposen les biblioteques. 
 • Valorar què es pot oferir del fons a cada usuari segons les seves necessitats.
 • Conèixer les possibilitats que ens ofereix l’espai i el fons de les nostres biblioteques per donar resposta a les necessitats dels nostres usuaris reals i potencials.

 

Continguts:
 • Concepte de lectura.
 • Procés lector i perfil evolutiu dels usuaris de les àrees infantils.
 • Fons documental per a infants de 0 a 5 anys.
 • Els infants de 5 a 12 anys.
 • L`entorn.
 • L`àmbit escolar: éxit i fracàs.

 

Professorat:
Glòria Gorchs
Marta Luna
Coordinació:
Ferran Agelet