Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

L'avaluació d'impacte en la infància com a instrument per millorar l'aplicació de la convenció sobr

Objectiu:
1 Conèixer la Convenció sobre els Drets de l'Infant. 2 Conèixer l'instrument de l'avaluació exante* d'impacte en la infància. 3 Debatre sobre la possible implementació d'aquest instrument a l'administració local. *"Exante" és u terme tècnic/jurídic
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 1
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Convenció sobre els Drets de l'Infant i l'interès superior de l'infant

- L'instrument de l'avaluació d'impacte en la infància.

- Experiències internacionals i recursos concrets.

- Possibilitats per incorporar l'avaluació d'impacte en la infància en
la presa de decisions municipals.