Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Les direccions de CSS davant conductes agressives

Objectiu:
Desenvolupar les competències necessàries des del rol directiu per afrontar i superar situacions de violència.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 23
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
La Prevenció
•Anàlisi de les causes de situacions de violència als centres
•Els factors de risc
•Un model de prevenció basat en el subjecte
•Aprendre a prendre risc i a prendre decisions basades en
l’autoprotecció.
•Què és el risc i com el percebem

Elements que incideixen en la reducció de la vulnerabilitat

El canvi d’actituds vers la prevenció
•Perquè i quan canviem
•Com es pot canviar
•Hàbits i automatismes
•Resistències i beneficis

Gestió de mi mateix i de la meva vulnerabilitat
•Les responsabilitats personals
•Les percepcions
•La comunicació no verbal
•Intel•ligència emocional
•Avaluar mitjançant l'autoanàlisi els propis estats emocionals
•Utilitzar estratègies d'autoprotecció independentment de les pròpies
emocions
•Integrar noves estratègies de regulació emocional
•Auto analitzar la pròpia situació emocional per regular-la
•Anticipar les pròpies reaccions i les reaccions dels altres
•Fer acompanyament a l’equip en les situacions emocionalment inestables
•Desenvolupar tècniques de comunicació assertiva

Pla de millora personal