Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Les xarxes socials en el context de l'Educació Social

Objectiu:
Reflexionar sobre els usos de les xarxes socials i de les TIC en general per part de joves i adolescents, des d'una perspectiva d'acció socioeducativa.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 60
Durada (hores edició): 5
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
1. L'acció socioeducativa en l'entorn 2.0: situant a
adolescents, joves i professionals
2. Els usos problemàtics: detecció, atenció i intervenció
3. La qüestió legal: límits, normes, drets i efectes sobre la
privacitat