Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Lideratge i direcció: habilitats bàsiques

Objectiu:
 • Millorar l'autoconeixement i l’autoregulació en l’àmbit professional.
 • Aplicar les habilitats personals que permeten liderar-se un mateix.
 • Practicar amb èxit l’escolta activa i l’empatia.
 • Liderar amb èxit persones i equips de treball.
 • Gestionar amb eficàcia i eficiència els projectes de l’àmbit professional.
 • Exercir un estil de lideratge constructiu i positiu, basat en l’assertivitat.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció | Personal directiu
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
9 d'abril de 2014
30 d'abril de 2014
7 de maig de 2014
14 de maig de 2014
Horari:
9 a 14 h
Lloc:
Escar, 1 1a. planta
Aj. Barcelona
Continguts:
 • L’autoconcepte

   - L’autoconeixement i l’autoestima

   - L’autoregulació i l’autocontrol

   - L’autocrítica positiva: el desenvolupament continuat

   - El cicle virtuós de la motivació

 

 • Creativitat i assertivitat

   - Foment de la creativitat en un mateix i en l’equip

   - Aplicació als projectes de les tècniques creatives

   - L’escolta activa i l’empatia

   - El lideratge assertiu

 

 • El rol del responsable d’equip

   - Els objectius d’un equip de treball

   - El paper del líder en els equips de treball

   - Supervisió de l’eficàcia i l’eficiència de l’equip

   - La funció del responsable en el foment de la cohesió i la confiança

   - Gestió i mediació de conflictes en l’equip

 

 • Liderar un equip I

   - Models de lideratge

   - Característiques del bon lideratge

   - Característiques del mal lideratge

   - Coneixement dels col·laboradors

   - Motivació de l’equip

 

 • Liderar un equip II

   - Actituds que beneficien i actituds que dificulten el paper del responsable

   - El lideratge transformacional

   - L’ètica del lideratge

 

 • La delegació

   - Les tasques delegables i les no delegables

   - La metodologia de la delegació

   - Dificultats a l’hora de delegar

Acreditació:
Assistència
Professorat:
Joan Tudela (Transformació)
Coordinació:
Esteve Barandica