Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Llei 13/2014 del 30 d'octubre, d'accessibilitat . Catalunya

Objectiu:
Que tot l'equip de l'IMPD conegui l'articulat i l'abast transversal dels continguts de la Llei 13/2014 d'accessibilitat
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 2
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Marc legislatiu i normatiu genèric en matèria d'accessibilitat
- L'accessibiltat com a qüestió de drets humans
- Aproximació a l'articulat de la llei 13/2014