Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal. Atenció al Públic

Objectiu:
  • Coneixer la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD, especialment els drets de la ciutadania en relació a la gestió de les seves dades).
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Metodologia: Autoaprenentatge
Modalitat: Virtual
Calendari: Tot l'any