Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (bàsic) Recursos Humans i Organització

Objectiu:
  • Conèixer  els aspectes legals i tècnics exigits per la Llei de Protecció de Dades de Caràcter personal en l'Administració local, per a procedir a una correcta avaluació del nivell de risc existent.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Personal de suport de cossos especials | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció | Personal de comandament de cossos especials
Metodologia: Autoaprenentatge
Modalitat: Virtual
Calendari: Tot l'any
Formació Transversal