Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Manipulació d'aliments i riscos biològics a l'entorn laboral (cuina Escoles Bressol)

Objectiu:
Oferir al personal de cuina de les escoles bressol els elements i les eines necessàries per desenvolupar la seva feina a l'entorn laboral de la cuina, per desenvolupar amb garanties i protegir la salut dels infants, de la resta de treballadors i d'elles
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 8
Durada (hores edició): 4
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Manipulació d'aliments: Introducció, els aliments i la seva
manipulació, la instal·lació de maquinària i estris, la neteja,
desinfecció, desinsectació i desratització i la higiène personal i
hàbits de salut
- Riscos biològics: Nocions bàsiques, tipus d'agents biòlogics, factors
de risc i mètodes per l'efectiva prevenció