Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Manteniment de la maquinària de jardineria

Objectiu:
  • Aprendre l’ús i el manteniment de la maquinària de jardineria.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Parcs i Jardins
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 14
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre