Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Mapes mentals

Objectiu:
 • Analitzar i transmetre conceptes, idees, plans i projectes de forma eficaç.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 3
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre

Edició 1

Dates:
04.06.2013
11.06.2013
Horari:
De 09 a 14 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar,1, 1a. planta
Aj. BarcelonaAFEDAP

Edició 2

Dates:
21.10.2013
28.10.2013
Horari:
De 09 a 14 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar,1, 1a. planta
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
25.11.2013
02.12.2013
Horari:
De 09 a 14 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar,1, 1a. planta
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Connectar i associar diverses idees entre si.
 •  Assimilar la informació més ràpidament.
 • Obtenir una visió global de manera senzilla.
Continguts:
 • Principis i elements fonamentals dels mapes mentals.
 • Què són els mapes mentals?
 • Quins són els beneficis dels mapes mentals?
 • Quina és la relació entre el pensament irradiant i els mapes mentals?
 • Com pensem? Com aprenem?
 • Què és el que cal canviar?
 • La tècnica dels mapes mentals.
 • Les 7 regles per crear un bon mapa mental.
 • Creació d'un mapa mental per etapes.
 • Com llegir i interpretar un mapa mental.
 • La força de síntesi d'un mapa mental.
 • Els mapes mentals en l'entorn empresarial: comunicació, creativitat, gestió de projectes, situacions, presentacions.
 • Mapes estratègics. Una forma concreta de mapa mental en l'anàlisi i resolució de problemes.
 • Les aplicacions dels mapes mentals.
 • Software de suport.
 • Exemples pràctics.
 • PPA (Pla personal d'acció)
 • Exercici personal i pràctic. Desenvolupament d'un pla personal
  d'acció.
Professorat:
Xavier Hernández
Montaner Formació
Coordinació:
Cristina Capellades