Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Mapes mentals Recursos Humans i Organització

Objectiu:
 • Analitzar i transmetre conceptes, idees, plans i projectes de forma eficaç.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 4
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
18.02.2014
25.02.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar,1, 1a. planta
AFEDAP

Edició 2

Dates:
02.04.2014
09.04.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar,1, 1a. planta
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
18.06.2014
25.06.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 4

Dates:
30.09.2014
07.10.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 5

Dates:
28.102014
04.11.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Connectar i associar diverses idees entre si.
 •  Assimilar la informació més ràpidament.
 • Obtenir una visió global de manera senzilla.
Continguts:
 • Principis i elements fonamentals dels mapes mentals.
 • Què són els mapes mentals?
 • Quins són els beneficis dels mapes mentals?
 • Quina és la relació entre el pensament irradiant i els mapes mentals?
 • Com pensem? Com aprenem?
 • Què és el que cal canviar?
 • La tècnica dels mapes mentals.
 • Les 7 regles per crear un bon mapa mental.
 • Creació d'un mapa mental per etapes.
 • Com llegir i interpretar un mapa mental.
 • La força de síntesi d'un mapa mental.
 • Els mapes mentals en l'entorn empresarial: comunicació, creativitat, gestió de projectes, situacions, presentacions.
 • Mapes estratègics. Una forma concreta de mapa mental en l'anàlisi i resolució de problemes.
 • Les aplicacions dels mapes mentals.
 • Software de suport.
 • Exemples pràctics.
 • PPA (Pla personal d'acció)
 • Exercici personal i pràctic. Desenvolupament d'un pla personal
  d'acció.
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Xavier Hernández
Montaner Formació
Coordinació:
Cristina Capellades