Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Mapes mentals: organització eficient de la informació

Objectiu:
Aprendre a connectar i associar diverses idees entre si, a assimilar la informació més ràpidament, a obtenir una visió global de manera senzilla, a transmetre de forma més eficaç i a millorar l'anàlisi de situacions.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Principis i elements fonamentals dels mapes mentals
Què són els mapes mentals?
Beneficis dels mapes mentals
Relació entre el pensament irradiant i els mapes mentals
Com pensem? Com aprenem?
Què cal canviar?

- La tècnica dels mapes mentals
Les 7 regles per crear un bon mapa mental. Creació d'un mapa
mental per etapes
Com llegir i interpretar un mapa mental. La força de síntesi
d'un mapa mental
Els mapes mentals en l'entorn empresarial: comunicació,
creativitat, gestió de projectes, situacions, presentacions...
Mapes estratègics. Una forma concreta de mapa mental en
l'anàlisi i resolució de problemes
- Les aplicacions dels mapes mentals
Programari de suport
Exemples pràctics
PPA (Pla personal d'acció)
Exercici personal i pràctic. Desenvolupament d'un pla personal
d'acció