Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Mapes mentals: potenciar el pensament i organitzar la informació Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Objectiu:
 • Classificar les formes d’organització de la informació en mapes mentals i conceptuals.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 13
Calendari: 2n trimestre
Formació Específica

Edició 1

Dates:
07.05.2014
13.05.2014
10.06.2014
Horari:
Els dies 7 i 13 de maig de 09.00 a 14.00h.
El dia 10 de juny de 09.00 a 12.00h
Lloc:
Els dies 7 de maig i 10 de juny al c/ València, 344, entresòl.
El dia 13 de maig al c/ Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Identificar el potencial dels mapes mentals.
 • Reconèixer el potencial del pensament lateral i formes de pensament creatiu  l’hora de generar, organitzar i exposar informació.
 • Realitzar mapes mentals amb llapis i paper i amb programaris específics.
 • Treballar de forma col·laborativa amb mapes mentals.
Continguts:
 • Formes habituals de gestió de la informació.
 • Procés de pensament habitual.
 • Els mapes conceptuals: Gantt, PERT, Ishikawa, ZOPP, Metaplan.
 • El funcionament del cervell humà: els hemisferis.
 • El pensament lògic i el pensament analògic.
 • Com utilitzar tot el potencial del cervell?.
 • Què són els Mapes Mentals: concepte i utilitats.
 • Història i actualitat.
 • Passes per fer un mapa mental: Les 7 claus bàsiques.
 • Programaris per a fer mapes mentals: MindMeister, Mindomo...
 • Com treballar de forma col·laborativa amb Mapes Mentals.
 • Aplicacions pràctiques dels Mapes Mentals: Creació d’idees, presentacions i reunions, projectes, negociacions, gestió del temps, etc.
 • El projecte individual de l’Àrea.
Observacions:

Personal destinatari: tècnics/ques i comandaments de l’Àrea de QViE que treballin amb el maneig d’informació per planificar i gestionar projectes i serveis , conducció de reunions, treball col.laboratiu... dintre de les seves funcions habituals.

Professorat:
Xavier Hernández. Montaner formació
Coordinació:
Marisa Clua. QVIE