Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Màrqueting Cultural

Objectiu:
- Millorar les eines de treball del personal que realitza funcions de comunicació a les direccions i equipaments de l'Institut de Cultura
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 30
Calendari: 2n trimestre