Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Mestratge en direcció pública local

Objectiu:
 • Millorar la capacitació per a l’exercici de la direcció pública professional a l’Ajuntament de Barcelona gràcies a l’ampliació de coneixements teòrics, conceptuals, metodològics, pràctics i actitudinals sobre la funció directiva.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal directiu
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Mestratge
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 320
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
18 abril de 2013 al 18 de febrer de 2014

Presentació del projecte final: juny de 2014
Horari:
Dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 h
Lloc:
Aules Escola d'Administració Pública
c. Girona, 20

Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Adquirir coneixements conceptuals en les matèries pròpies de la funció directiva en l'àmbit públic.
 • Adquirir coneixements pràctics sobre les estratègies i eines que han de millorar la capacitació de liderar i dirigir, i que permenten cohesionar l'estil directiu de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Conèixer com s'apliquen en la realitat de l'Ajuntament de Barcelona les matèries impartides en els mòduls, amb projectes concrets que s'hi desenvolupen.
Continguts:

Mòduls troncals (120 hores)

 • M1. Valors i ètica pública
 • M2. La funció directiva a l'Administració Pública
 • M3. Gestió i direcció pública
 • M4. Disseny i avaluació de polítiques públiques
 • M5. Planificació, control i qualitat
 • M6. Recursos econòmics
 • M7. Recursos humans
 • M8. Unió europea
 • M9. Temes actuals de polítiques públiques

 

Seminaris en habilitats directives (76 hores)

 • S1. La construcció del rol directiu, estils de lideratge i motivació de l'equip
 • S2. Les competències directives (+ resultats avaluació i pla de millora)
 • S3. Les emocions i la comunicació interpersonal
 • S4. Comunicació persuasiva i lideratge. Presentacions en públic
 • S5. La negociació i la gestió de conflictes
 • S6. El líder com a desenvolupador de persones i equips
 • S7. La solitud del directiu en la presa de decisions
 • S8. La gestió del canvi individual i grupal
 • S9. Supervisió final

 

Sessions sobre el Model de gestió Barcelona (64 hores)

 • 16 sessions sobre el model de gestió Barcelona

 

Projecte final (60 hores)

 

 

Professorat:
Personal expert extern i intern
Coordinació:
Maria Rodríguez Rodríguez