Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Mesura i control del soroll (bàsic)

Objectiu:
  • Obtenir coneixements bàsics per dur a terme mesures sonomètriques
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Direcció:
Direcció Llicències i Espai Públic
Metodologia: Píndola
Modalitat: Virtual
Calendari: Tot l'any