Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Mesures d'abordatge d'infants i adolescents afectats per la violència masclista Institut Municipal de Serveis Socials

Objectiu:
  • Conèixer la mesura de govern sobre intervenció en violència masclista que afecta infants i adolescents
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de secció
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Serveis Socials
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 10
Participants per edició: 60
Durada (hores edició): 2
Calendari: 1r trimestre
Formació Específica