Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

MS Access (nivell avançat)

Objectiu:
  • Adquirir coneixemente avançats en l`ús de consultes, entendre el concepte de relacions entre taules i treballar amb taules, formularis i informes.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Direcció:
Totes les direccions de districte
Metodologia: Curs
Modalitat: Virtual
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 25
Calendari: 3r trimestre | 4t trimestre