Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

MS Excel (nivell avançat)

Objectiu:
 • Adquirir coneixements i domini ampli en l`ús del programa MS Excel.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Virtual
Nombre d'edicions: 3
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 12
Calendari: 3r trimestre | 4t trimestre

Edició 1

Dates:
05.06.2013
11.06.2013
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Direcció d'Atenció al Ciutadà
Av. Diagonal, 240 4a planta
AFEDAP

Edició 2

Dates:
06.06.2013
13.06.2013
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Direcció d'Atenció al Ciutadà
Av. Diagonal, 240 4a planta
AFEDAP

Edició 3

Dates:
23.10.2013
04.11.2013
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar,1, 1a planta
AFEDAP
Objectius específics:
 • Saber emprar formats avançats, plantilles de fulls.
 • Saber emprar i analitzar gràfiques complexes.
 • Saber emprar taules dinàmiques i escenaris.
 • Saber crear macros.
Continguts:
 • Utilització de rangs de dades.
 • Utilització de les eines avançades de format.
 • Eines de seguretat d’un full.
 • Vinculació d’informació entre diferents fitxers.
 • Ús de plantilles.
 • Funcions complexes.
 • Representació de gràfiques complexes.
 • Edició d’aspectes de les gràfiques.
 • Manipulació de dades amb taules dinàmiques.
 • Representació de diferents escenaris.
 • Utilització de macros.
 • Mecanismes d’importació i exportació de fitxers
  Utilització de rangs de dades
  Utilització de les eines avançades de format
  Eines de seguretat d’un full
  Vinculació d’informació entre diferents fitxers
  Ús de plantilles
  Funcions complexes
  Representació de gràfiques complexes
  Edició d’aspectes de les gràfiques
  Manipulació de dades amb taules dinàmiques
  Representació de diferents escenaris
  Utilització de macros

 

Professorat:
Toni Jurado
CILANTROIT
Coordinació:
Cristina Capellades