Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Nivell bàsic en prevenció

Objectiu:
  • Conèixer a nivell bàsic la normativa i els recursos en prevenció de riscos.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Parcs i Jardins
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 30
Calendari: 2n trimestre