Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Novetats legislatives en matèria de contractació

Objectiu:
Conèixer la llei de contractes del sector públis i els canvis legislatius que s'hi preveuen.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 0
Calendari: 3r trimestre
Continguts:

- Les diferents modificacions del text refós de La Llei de contractes
del sector públic
- Els canvis que s'albiren. Les futures directives en matèria de
contractació pública