Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Operadors d'entitat de registre idCAT

Objectiu:
Assolir els coneixements bàsics sobre el certificat digital i la signatura electrònica i conèixer el funcionament de les aplicacions d'emissió de certificats idCAT així com els requisits legals i procedimentals
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Virtual
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 10
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- Administració electrònica:
Presentació.
Què és l'Administració electrònica?
Gestions i tràmits en línia.
Comunicacions i tràmits: com identificar-se a Internet.
Tràmits amb i sense certificat digital.
Funcionalitats de certificació digital en l'administració electrònica
catalana.
Exemple: l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya

- Els certificats digitals:
CATCert i els prestadors de serveis de certificació: Origen i missió,
Jerarquia de certificació.
El certificat digital: definició.
El certificat digital: garanties.
Usos dels certificats digitals.
Autenticació de l'usuari.
Signatura.
Xifrat.
Comparativa entre la signatura electrònica i la manuscrita
Estats dels certificats: el cicle de vida.
Marc legal de la signatura electrònica: Normativa general, Normativa
administrativa.

- Emissió i gestió de l'idCAT:
Aspectes previs.
Què és l'idCAT?
Què és una entitat de registre idCAT?
Configuració dels equips informàtics.