Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Organització i tractament d'imatges digitals i la geolocalització

Objectiu:
 • Adquirir els coneixements i  les habilitats per gestionar les col·leccions fotogràfiques, cartogràfiques i iconogràfiques digitals dels centres d`arxiu.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Sector:
Recursos
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 15
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
28.10.2013
30.10.2013
04.11.2013
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
c. Santa Llúcia, 1
AFEDAP
Objectius específics:
 • Saber què entenem per col·lecció fotogràfica, cartogràfica i iconogràfica.
 • Conèixer el procediment de gestió d'aquestes col·leccions.
 • Conèixer que és la geolocalització i la seva aplicació.

 

Continguts:
Gestió i descripció d'imatges digitals
Tècniques principals de tractament documental de la imatge
Aplicació de la geolocalització en la descripció dels documents d'arxiu B16

Organització i tractament d'imatges digitals

La imatge digital:

 • El concepte d'objecte digital.
 • Contenidors de metadades.
 • Formats gràfics.

Disseny i organització de l'arxiu:

 • La producció d'imatge.
 • Protocols per a la recepció.
 • Intervenció arxivística.

Preservació:

 • Estratègies a nivell d'imatge.
 • Estratègies a nivell de hardware i software.

La geolocalització

 • Introducció a les tecnologies de la informació i la geolocalització: sistemes de referència, teledetecció, etc.
 • Aplicació de la geolocalització en la descripció de documents: mapes, fotografies, plànols, etc.
 • Experiències sobre geolocalització a l'Ajuntament de Barcelona.

Experiències i casos pràctics en relació a la geolocalització i la imatge digital

 • Barcelona Visual.
 • La carta arqueològica de Barcelona
 • Base de dades BIMA.
 • La cartoteca digital.

 

 

 

Professorat:
David Iglesias Franch (Centre de Recerca i Difusió de la Imatge CIRD )
Lluis Sanz i Marco (IMI)
Enrique Rodríguez (IMI)
Jordi Serchs (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)
Montse Ruiz (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)
Carme Miró (Servei d'Arqueologia. Ajuntament de Barcelona
Joan Soto (Imatge i Producció Editorial)
Carme Muntaner (Institut Cartogràfic de Catalunya)
Rafael Roset (Institut Cartogràfic de Catalunya)
Coordinació:
Núria Busom Palau