Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Parlar en públic

Objectiu:
  • Desenvolupar estratègies i eines de comunicació efectiva i persuasiva a l`hora de parlar en públic.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Sector:
Habitat Urbà
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Parcs i Jardins
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 18
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre