Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Parlar en públic

Objectiu:
- Desenvolupar estratègies de comunicació efectiva i persuasiva a l’hora de parlar en públic - Adoptar eines de suport per a reforçar els aspectes clau del missatge a l’hora de presentar projecte
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 18
Durada (hores edició): 20
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Parlar en públic, el comunicador efectiu
- Anatomia del discurs i etapes del procés comunicatiu
- estratègies d’influència i Persuasió
- llenguatge verbal i llenguatge corporal
- Els materials de suport per reforçar el missatge
- Dinamització de debats productius. Escolta activa, feed-backs,
assertivitat